NIETOLERANCJA ZABIJA

14.09.2008

12 i 13 września w warszawskim Collegium Civitas odbyła się konferencja „Nietolerancja zabija. Monitorowanie przestępstw nienawiści i pomoc ofiarom w Polsce i w Niemczech” zorganizowana przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” oraz niemiecką organizację pozarządową Opferperspektive Brandenburg ('Punkt Widzenia Ofiary').

Konferencja była podsumowaniem międzynarodowego projektu analizującego metody monitorowania przestępstw nienawiści i sposoby wsparcia dla ofiar skrajnie prawicowych ekstremistów. Projekt wspierany przez niemiecką Fundację EVZ ('Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość'), zapewnił możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami antyfaszystowskimi.

– Problem przestępstw motywowanych ideologią skrajnie prawicową zbadany jest w Polsce w niewielkim stopniu. W Niemczech sytuacja pod tym względem wygląda dużo lepiej – powiedział dr Rafał Pankowski z Collegium Civitas i redakcji antyfaszystowskiego magazynu „NIGDY WIĘCEJ”.

Wiosną 2008 roku eksperci ze Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” i Opferperspektive przeprowadzili kilkadziesiąt wywiadów z działaczami mniejszości w Polsce i w Niemczech oraz ofiarami przestępstw rasistowskich. Ich rezultatem jest raport z badań, w którym przedstawiono wszechstronną analizę przestępstw nienawiści w obu krajach, omówiono prawodawstwo w tym zakresie i podsumowano dane na temat skrajnie prawicowej przemocy w latach 2005-2007. Raport prezentuje też polskie i niemieckie organizacje pozarządowe monitorujące ekscesy skrajnie prawicowe i wspierające ich ofiary oraz zawiera propozycje obszarów i form współpracy polsko-niemieckiej.

Uczestnikami konferencji byli badacze, działacze społeczni, ofiary przemocy oraz dziennikarze z Polski, Niemiec, Ukrainy, Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, Rosji i Białorusi. W sesji plenarnej wystąpił pisarz i publicysta Konstanty Gebert. Piotr Piluk z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce wygłosił prelekcję na temat antysemickich graffiti. Warsztaty prowadzili Wiktor Marszałek i Jacek Purski ze Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” oraz Greg Czarnecki (Kampania Przeciw Homofobii), a także specjaliści z Niemiec. W dyskusji udział wzięli m.in. prof. Petr Shornikov – wybitny mołdawski historyk z Uniwersytetu w Tiraspolu, Aleh Novikau – jeden z liderów młodej białoruskiej opozycji i Adam Ostolski – redaktor „Krytyki Politycznej”.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest niezależną organizacją antyfaszystowską, która od 1996 roku monitoruje incydenty na tle rasistowskim oraz wydaje jedyne w Polsce pismo antyrasistowskie pod tytułem ‘NIGDY WIĘCEJ’.

Więcej informacji:
tel. 0603 64 72 28
www.nigdywiecej.org
www.opferperspektive.de