„NIGDY WIĘCEJ” POMAGA ROSYJSKIM ANTYRASISTOM

28.11.2010

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” rozpoczyna akcję pomocy antyrasistom w Rosji. Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w ważnych debatach na temat rasizmu, które odbyły się w tym tygodniu w Moskwie.

24 listopada przedstawiciele „NIGDY WIĘCEJ” uczestniczyli w konferencji na Uniwersytecie Moskiewskim z udziałem rosyjskich organizacji antyrasistowskich i mniejszościowych, a także przedstawicieli władz. Zaprezentowali działania Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej oraz Wschodnioeropejskiego Projektu Rozwoju FARE realizowanego przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” przy wsparciu UEFA. W spotkaniu wzięli udział m. in. Reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Prokuratury Generalnej, Rady Miasta Moskwy, ONZ i OBWE.

W tym samym tygodniu członkowie „NIGDY WIĘCEJ” wzięli też udział w europejskiej konferencji zorganizowanej przez sieć UNITED for Intercultural Action oraz rosyjskie Centrum Współpracy Międzyetnicznej w Odincowie koło Moskwy. Poprowadzili warsztat „Sport Przeciwko Rasizmowi”. Temat warsztatu odpowiada tematowi kampanii od lat prowadzonej przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” uczestniczyło także w dyskusji okrągłego stołu nt. pomocy ofiarom ksenofobicznej przemocy ('hate crime'), która odbyła się 26 listopada w moskiewskim Muzeum Andrieja Sacharowa. Przedstawiono doświadczenia Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” w dziedzinie monitorowania rasizmu i udzielania pomocy jego ofiarom, w tym wieloletni program „Brunatna Księga”.

„Będziemy pomagać rosyjskim antyrasistom” - powiedział dr Rafał Pankowski, który reprezentował Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” i Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej. - „Wiatr zmian jest znów wyczuwalny w tym kraju”. Wizycie przedstawicieli „NIGDY WIĘCEJ” towarzyszyła ekipa filmowa brytyjskiej telewizji ITN.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest niezależną organizacją antyfaszystowską, która od 1996 roku monitoruje incydenty na tle rasistowskim oraz wydaje magazyn antyfaszystowski „NIGDY WIĘCEJ”. Od 2009 roku „NIGDY WIĘCEJ” koordynuje Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej.