STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WS. WYDARZEŃ 11 LISTOPADA

Warszawa, 18 listopada 2013

Reprezentujemy organizacje pozarządowe działające na wielu płaszczyznach życia społecznego, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolnego od przejawów dyskryminacji, nienawiści i wszelkich postaw totalitarnych. Społeczeństwa, w którym szanuje się odrębność etniczną, narodową i religijną. Dlatego z całą mocą potępiamy łamanie prawa, mowę nienawiści i akty wandalizmu, dokonane przez skrajnie prawicowe i nacjonalistyczne organizacje maszerujące w Warszawie 11 listopada br.

Uważamy, że poglądy głoszone przez organizatorów i uczestników tzw. marszu niepodległości nie mieszczą się w ramach ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażonego w artykule 13, zgodnie z którym zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa (…).

Szczególnie ostro potępiamy ataki i sprowadzenie zagrożenia życia i zdrowia na mieszkańców Squatu Przychodnia na ul. Skorupki, strażaków próbujących gasić podpaloną tęczę na Placu Zbawiciela oraz na policjantów chroniących porządek publiczny. Każdy, kto dopuszcza się łamania prawa, musi się spotkać z należytą karą. Winni są sprawcy aktów przemocy i wandalizmu, organizatorzy marszu oraz ci, którzy podżegają do nienawiści. Sprawcy przestępstw i wykroczeń muszą ponieść przewidzianą prawem odpowiedzialność karną i finansową. Organizatorzy nie mogą uniknąć obciążenia kosztami szkód i naprawy zniszczonych obiektów. Nie wolno pozwalać, by wykorzystywano wolność zgromadzeń do szerzenia nienawiści, rasizmu, czy homofobii. Konstytucyjne prawo do wolności zgromadzeń, w którym realizuje się prawo do wyrażania poglądów i przekonań, nie oznacza prawa do narzucania ich siłą innym. Dlatego właśnie na organizatorze zgromadzenia ciąży odpowiedzialność, by przebiegało ono z poszanowaniem praw i wolności innych ludzi. Prawem i obowiązkiem organizatora jest usunięcie ze zgromadzenia uczestników łamiących prawo. Jeśli tego nie robi, daje przyzwolenie na bezprawie i musi za to ponieść odpowiedzialność.

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku
Fundacja Art Humanitatis
Fabryka Równości
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Fundacja Dla Odmiany
Fundacja dla Wolności
Fundacja Ekologiczna Arka
Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja im. prof. Bronisława Geremka
Fundacja Inna Przestrzeń
Fundacja Instytut Podkarpacki
Fundacja Integracji Społecznej Prom
Fundacja Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej
Fundacja KLAMRA
Fundacja LGBT Business Forum
Fundacji MaMa
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej – FRS
Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK
Fundacja „Ocalenie”
Fundacja „Osiem Marzeń”
Fundacja Pozytywnych Zmian
Fundacja „Romani Tsawe”
Fundacja Trans-Fuzja
Fundacja TUS
Fundacja Wolontariat Równości
Otwarta Rzeczpospolita
Queerowe Centrum Społeczne
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Stowarzyszenie „Amnesty International Polska”
Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”
Stowarzyszenie „Dialog Społeczny”
Samopomocowa Grupa Rodzin i Osób z Problemami Psychicznymi „Nie jesteś Sam”
Stowarzyszenie Gai i Jacka Kuroniów
Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12
Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado
Stowarzyszenie SIETAR Polska
Stowarzyszenie Cztery Pory Roku
Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne Wspólna Ziemia
Stowarzyszenie imienia Szymona An-skiego
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Trzecia Fala”
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe KEN
Stowarzyszenie Lambda Bydgoszcz
Stowarzyszenie Lambda Zielona Góra
Stowarzyszenia na Rzecz Kultury Różnorodności „bez!miar”
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”
Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu „Romani Bacht”
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani
Stowarzyszenie Strefa Działań Twórczych iCoTam
Stowarzyszenie Tęczówka
Stowarzyszenie Towarzystwo Dziennikarskie
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny
Towarzystwo Słowaków w Polsce
Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej Kałe Jakha
Żydowskie Stowarzyszenie B'nai B'rith
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent