Anna Tatar i Łukasz Jakubowski o „Brunatnej Księdze” – dokumentacji zdarzeń rasistowskich, 21.03.2023.