Anna Tatar o „Brunatnej Księdze” – dokumentacji rasizmu i ksenofobii, 21.03.2023.