„Martin Luther King: Czego aktywiści nadal mogą się od niego uczyć?” (wśród panelistów Anna Tatar), 16.01.2023.