Natalia Sineaeva-Pankowska o różnorodności w polskim społeczeństwie, 2018.