Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”: globalny wymiar II wojny a budowanie globalnej solidarności współcześnie, 6.05.2021 (ang.).