Rafał Pankowski – debata o polityce skrajnej prawicy w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, 25.06.2021 (ang.).