Uliczny Opryszek „Młodzież Punkowa 2 ½” (1997) – kampania „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”.