Qulturka „Ogień” – patronat kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, 29.09.2021.