Propozycja szkoleń i warsztatów

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest założoną w 1996 roku niezależną organizacją ekspercką, która prowadzi działania w dziedzinie pamięci o historii, budowania kultury pokoju i edukacji o prawach człowieka.‎ Stowarzyszenie od wielu lat dokumentuje w „Brunatnej Księdze” zdarzenia ksenofobiczne i akty dyskryminacji. Prowadzi edukacyjne kampanie społeczne, m.in. „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, które promują – przede wszystkim wśród młodego pokolenia – takie wartości jak pokój i szacunek dla odmienności. Przyświeca nam idea społeczeństwa różnorodnego, opartego na równości oraz otwartości. Motto naszych szkoleń i warsztatów to: „Najpierw jesteśmy ludźmi, dopiero potem narodami”.

W pierwszych tygodniach po agresji Rosji przeciwko Ukrainie, w obliczu wielkiej liczby uchodźców wojennych, polskie społeczeństwo zareagowało olbrzymią falą solidarności, gościnności i pomocy. Jednak obok licznych gestów wsparcia dla walczącej o wolność Ukrainy pojawiły się też próby podsycania niechęci wobec uchodźców, a nawet otwartego usprawiedliwiania putinowskiej inwazji. Z tych powodów szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i ksenofobii wydają się szczególnie istotne. 

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” regularnie prowadzi krajowe i międzynarodowe szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, działaczy społecznych, osób należących do grup mniejszościowych, pracowników biznesowych, urzędników, uczniów i studentów.

Celem szkoleń jest:

• pogłębienie wiedzy uczestników na temat przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i dyskryminacji, a przez to budowanie atmosfery przyjaźni i szacunku w miejscu pracy i nauki,
• analiza możliwych sposobów reagowania na zdarzenia na tle rasistowskim czy ksenofobicznym; okazanie solidarności i pomocy osobom, które ze względu na swoje pochodzenie, narodowość czy orientację doświadczyły takich sytuacji; uświadomienie, że tożsamość jest indywidualną sprawą każdego człowieka i może być wielowymiarowa,
• zwrócenie uwagi na język używany w przestrzeni publicznej, w tym również w internecie; omówienie przykładów mowy nienawiści z uwzględnieniem szerszego kontekstu społecznego, kulturowego i historycznego; dyskusja o granicach tego, co mieści się w normie społecznej i tego, co poza nią wykracza.

Prowadzone przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” szkolenia (w jęz. polskim i angielskim) trwają od 60 do 90 minut i składają się z następujących bloków tematycznych:

- Rasizm, ksenofobia i dyskryminacja we współczesnej Polsce. Jak reagować?

(Omówione zostaną przykłady zachowań rasistowskich i ksenofobicznych; zarówno akty fizycznej agresji, jak i przypadki mowy nienawiści, a także sposoby reagowania świadków takich zdarzeń oraz działania ze strony instytucji. Przykłady te zawiera „Brunatna Księga” – monitoring prowadzony od ponad dwudziestu lat przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, który zyskał międzynarodowe uznanie jako najbardziej rzetelne i niezależne opracowanie informacji dotyczących przemocy ksenofobicznej w Polsce).

- Symbolika tylko dla wtajemniczonych? O faszystowskich i rasistowskich znakach nienawiści.

(Organizacje skrajnie nacjonalistyczne posługują się specyficznym kodem językowym – w tym symbolami graficznymi, numerycznymi i runicznymi – w celu rozpowszechniania swojego przekazu, nierzadko atrakcyjnego wizualnie i kierowanego do młodych ludzi. Omówione zostaną symbole faszystowskie i rasistowskie wykorzystywane podczas manifestacji ulicznych, eksponowane na stadionach, malowane na murach czy zamieszczane w internecie. Przedstawione zostaną także możliwości reagowania na te znaki w przestrzeni publicznej).

- Jak przeciwdziałać ksenofobii i dyskryminacji? Kampanie społeczne i promowanie różnorodności.

(Uczestnicy szkoleń poznają możliwości włączenia się w wolontariackie działania przeciwko ksenofobii i różnego rodzaju uprzedzeniom, budujące postawę szacunku dla odmienności. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną społeczne i edukacyjne kampanie prowadzone przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, wykorzystujące narzędzia kultury popularnej do promowania pozytywnego przekazu, takie jak „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, a także rezultaty współpracy z portalami aukcyjnymi, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy czy międzynarodowymi sieciami antydyskryminacyjnymi).

Wykładowi towarzyszy prezentacja multimedialna, przygotowana w programie PowerPoint oraz projekcja materiałów video. Niezbędną platformę komunikacyjną zapewnia organizator szkolenia. Uczestnicy otrzymają również materiały edukacyjne w wersji elektronicznej.

Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ”! Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..