MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z FASZYZMEM I ANTYSEMITYZMEM W ZAGÓROWIE

9.11.2018

Zagórów

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem odbędzie się konferencja pt. „STOP mowie nienawiści”, nad którą patronat objęło Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”. Do udziału w tym wydarzeniu została zaproszona młodzież ze szkół z powiatu słupeckiego.

W konferencji będą uczestniczyli: kierownik Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem Bartłomiej Grzanka oraz pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Andrzej Gibadło wraz ze specjalistą Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podkom. Magdaleną Piaszczyńską-Szubą. Goście zaprezentują wykłady zatytułowane „Nazistowska mowa nienawiści. Przestroga dla współczesności” oraz „Prawa człowieka”. Asp. sztab. Dariusz Nowicki z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy wygłosi prelekcję pt. „Mowa nienawiści wśród młodzieży”.

Po wykładach uczniowie otrzymają vlepki antydyskryminacyjne przygotowane przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z FASZYZMEM I ANTYSEMITYZMEM W ZAGÓROWIE