STOWARZYSZENIE „NIGDY WIĘCEJ” PARTNEREM KARNAWAŁU DLA AMAZONII

9 marca 2019

Warszawa

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zostało partnerem Karnawału dla Amazonii – wydarzenia, które ma na celu zwrócenie uwagi na zagrażający środowisku proces wyrębu lasów Brazylii i politykę skrajnie prawicowego prezydenta odbierającego prawa rdzennej ludności Amazonii i społecznościom afrobrazylijskim.

Protest rozpocznie się 8 marca konferencją prasową i złożeniem petycji w Ambasadzie Brazylii w Warszawie. Sam karnawał przejdzie następnego dnia trasą od Stadionu Narodowego do ambasady znajdującej się na Saskiej Kępie. Zapraszamy do udziału!

Informacja od organizatorów:

9 marca kończy się karnawał w Rio de Janeiro, wydarzenie, które dla wielu stanowi o wizerunku Brazylii. Jednak to kolorowe, roztańczone oblicze traci dziś swój blask, a przybiera mroczny odcień.

Od stycznia 2019 roku urząd prezydenta Brazylii, kraju, w którym mieści się ok. 60% puszczy amazońskiej, sprawuje Jair Bolsonaro, który w kampanii wyborczej zapowiadał dalszą wycinkę, wsparcie dla rolnictwa i górnictwa kosztem ochrony przyrody czy przeprowadzenie drogi przez środek Amazonii. Już po objęciu urzędu Bolsonaro podjął szereg inicjatyw mających odebrać prawa rdzennej ludności Amazonii i społecznościom afrobrazylijskim (mieszkańcom tzw. quilombos) i ograniczyć prawa chroniące środowisko.

Na czele pochodu, który przejdzie z ronda Waszyngtona pod Ambasadę Brazylii, staną środowiska brazylijskie związane z Grupo de Capoeira Angola Zimba Warszawa (od 2012 r. to Stowarzyszenie Zimba), jedna z grup (nucleo) tworzących światową grupę capoeiry angola Mestre Boca do Rio z Salvadoru, Brazylia Bahia. Grupa warszawska zajmuje się tradycyjną odmianą capoeiry – capoeirą angola, w której obok umiejętności fizycznych niezwykle ważne są aspekty społeczne i kulturowe wywodzące się z afrobrazylijskiej tradycji. Na tę synkretyczną całość, powstałą dzięki połączeniu zjawisk z wielu kultur: afrykańskich, portugalskich i rdzennych indiańskich, składa się taniec, walka, teatr, muzyka i śpiew na żywo. Oprawę karnawału zapewni też Lucky People Center – teatr ognia. Już pod mostem przy Ambasadzie Brazylii odbędzie się elektrofiesta poprowadzona przez grupę MESTIÇO. 

STOWARZYSZENIE „NIGDY WIĘCEJ” PARTNEREM KARNAWAŁU DLA AMAZONII