OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „WSPÓŁCZESNY OBRAZ KONFLIKTÓW ZBROJNYCH”

17 stycznia 2020

Lublin

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS we współpracy z Katedrą Prawa Międzynarodowego Publicznego UMCS zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Współczesny obraz konfliktów zbrojnych”, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Patronem wydarzenia zostało Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.

Informacja od organizatorów:

Dynamika rozwijającego się świata rzutuje niewątpliwie na kształt konfliktów zbrojnych, które współcześnie obserwujemy. Próba zrewidowania definicji owego pojęcia wraz z koniecznym uzupełnieniem o nowe elementy jest obecna w dyskursie publicznym przekraczającym bariery terytorialne. Słychać w nim głosy dziennikarzy, polityków, ekspertów, a także obywateli poszczególnych państw. Stawiają odważne i niewygodne pytania, do których sformułowania oraz próby odpowiedzi zaprasza niniejsza konferencja. W jaki sposób radzić sobie w świecie zdominowanym przez internet, którego olbrzymi potencjał mobilizacyjny i dezinformacyjny jest trudny do uchwycenia? Na czym polega strategia wojny hybrydowej? Jakie są nowe środki prowadzenia wojny (ekonomiczne, polityczne, informacyjne)? Czy można uzbroić podziały w kraju, aby osiągnąć cele o charakterze politycznym i strategicznym? Wreszcie, czy państwa i inne podmioty prawa międzynarodowego, w szczególności organizacje międzynarodowe, dysponują odpowiednimi instrumentami, by przeciwdziałać, zwalczać i minimalizować ryzyko wystąpienia groźnych zjawisk? Powyższe pytania służą do zarysowania linii debaty i nie wyczerpują katalogu kwestii, które mogą zostać poruszone i rozwinięte w poszczególnych wystąpieniach.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „WSPÓŁCZESNY OBRAZ KONFLIKTÓW ZBROJNYCH”