„ŻYWA BIBLIOTEKA” W PIASECZNIE

19 lutego 2016 r.

Piaseczno

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” objęło patronatem „Żywą Bibliotekę”, która zorganizowana będzie 19 lutego br. w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 17. Jej inicjatorem jest Fundacja „Bonum et Sapientia”. Zapraszamy!

Informacja od organizatora:

Skąd pomysł?

Autorami pomysłu „Żywej Biblioteki” byli młodzi ludzie skupieni wokół organizacji „Stop Przemocy” z Danii, którzy w 2000 roku po raz pierwszy zorganizowali „Żywą Bibliotekę”. W ciągu 15 lat metoda rozprzestrzeniła się i jest realizowana w ponad 70 krajach na świecie. Organizacją, która sprawuje opiekę nad projektem i czuwa nad jakością „Żywych Bibliotek” na skalę międzynarodową, jest Human Library. W Polsce „Żywe Biblioteki” od czerwca 2014 roku skupione są w sieci „Żywa Biblioteka Polska”.

Idea „Żywej Biblioteki” opiera się na przekonaniu, że prawa człowieka zapisane w regulacjach prawnych mają sens jedynie wtedy, kiedy są wszystkim ludziom znane i przez nich respektowane. Zdarza się jednak, że niektórym odmawia się ich praw ze względu na ich pochodzenie, kolor skóry, przekonania. Uważamy, że najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią i dlatego organizujemy otwartą dla wszystkich „Żywą Bibliotekę”, gdzie reprezentantów grup doświadczających stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji można zaprosić do rozmowy i zweryfikować swoje poglądy.

Naszym celem jest zmiana postawy ludzi wobec inności na opartą na zrozumieniu i szacunku. Poprzez ten projekt chcemy zachęcić do zapoznawania się z prawami człowieka i wzrostu świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji, a także prowokować krytyczne myślenie.

Staramy się, aby Żywa Biblioteka reagowała na aktualne problemy dyskryminacji, wykluczenia społecznego, na przypadki łamania praw człowieka, nieposzanowania ludzkiej godności. Chcemy również podczas projektu pokazywać działalność instytucji zajmujących się prawami człowieka, aby zainteresowani tym tematem mogli aktywnie włączyć się w działania.

Jak działa „Żywa Biblioteka”?

Każdy, kto przychodzi do „Żywej Biblioteki”, ma możliwość porozmawiania z dowolnie wybraną „Książką” przez 30 minut. Czytelnik będzie musiał się zarejestrować i dostanie kartę biblioteczną, która upoważni go do wypożyczania. Następnie będzie mógł zapoznać się z katalogiem dostępnych tytułów „Książek” – ludzi reprezentujących grupy, z którymi związane są pewne stereotypy, które są nieakceptowane lub wykluczane ze społeczeństwa.

Rola „Żywej Książki”

„Żywa Książka” w „Żywej Bibliotece” ma szczególne zadanie. Jej rola polega przede wszystkim na szczerej rozmowie z Czytelnikiem, który zdecydował się na Jej wypożyczenie. To spotkanie ma pomóc uczestnikowi w przełamaniu stereotypu i uprzedzeń względem grupy, którą „Książka” reprezentuje. Z drugiej strony jest ono też okazją do wyrażenia przez „Książkę” tożsamości swojej grupy. 

Rolą „Żywej Książki” nie jest promowanie swojego stylu życia, światopoglądu czy sposobu myślenia. Rozmowa z Czytelnikiem zakłada dialog i opiera się na wzajemnym zrozumieniu, przyczyniając się jednocześnie do walki z uprzedzeniami i dyskryminacją. 

„ŻYWA BIBLIOTEKA” W PIASECZNIE