SEMINARIUM „EKSTREMIZM W NIEMCZECH I POLSCE. METODY, PODEJŚCIA I DOBRE PRAKTYKI W EDUKACJI POZAFORMALNEJ”

12-15 listopada 2017 r.

Krzyżowa (woj. dolnośląskie)

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zostało partnerem seminarium organizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zatytułowanego: „Ekstremizm w Niemczech i Polsce. Metody, podejścia i dobre praktyki w edukacji pozaformalnej”. Zapraszamy do udziału!

Informacje organizatora:

Czy jest w świecie miejsce na nienawiść pomiędzy ludźmi? Dlaczego ekstremistyczne ideologie i organizacje pojawiają się w naszych społeczeństwach? Jak można wzmocnić pedagogów, liderów młodzieżowych i wychowawców w proponowaniu skutecznych alternatyw dla przekazów pochodzących od radykalnych ekstremistów? Są to pytania przewodnie tego seminarium. Ze względu na kontrowersyjny charakter terminu „ekstremizm” będziemy też patrzeć na tę etykietę w sposób krytyczny. W czasie seminarium będzie można:

- pogłębić swoją wiedzę na temat ruchów ekstremistycznych działających wokół nas i zastanowić się nad tym, co może przyciągać młodych ludzi do radykalnych ideologii i organizacji,
- poznać innowacyjne sposoby pracy z młodzieżą w oparciu o wartości demokratyczne, takie jak równość, różnorodność, współpraca, odpowiedzialność,
- opracować własny plan działania dla swojej organizacji uwzględniający zapobieganie radykalizacji młodych ludzi.

Dlaczego?
Gwałtowny ekstremizm nie ogranicza się do marginesu społeczeństwa, a wiek osób, które przystępują do skrajnie radykalnych organizacji, zaczął obniżać się do 13-14 lat. Młodzi ludzie wrażliwie poszukujący własnej tożsamości, stawiani w obliczu dyskusji o migracjach, rolach płciowych czy konfliktach społecznych, mogą stać się łatwym celem ekstremistów, jeśli nie są wspierani w wysiłku na rzecz zrozumienia świata i krytycznego zaangażowania w otaczającą ich rzeczywistość. Media społecznościowe wzmacniają wpływ radykalnych ideologii, a sieci społecznościowe stały się ważnymi kanałami dla mowy nienawiści. To wszystko prowadzi do rosnącej polaryzacji społeczeństw. Czy chcemy żyć w świecie, który nie oferuje nam stabilności i bezpieczeństwa?

W jaki sposób?
Nasze podejście metodologiczne obejmuje wykłady teoretyczne pracowników naukowych, spotkania z osobami, które same doświadczyły wpływu ideologii ekstremalnych, warsztaty, dyskusje, analizę filmów i przedstawienie przykładów dobrych praktyk.

Gdzie?
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia, ul. Krzyżowa 7 (56 km od Wrocławia, 9 km od Świdnicy)

Kiedy?
12-15 listopada 2017 r.

Późne przybycie i wcześniejszy wyjazd zaburzają pracę warsztatową i negatywnie wpływają na atmosferę w grupie. Prosimy o przybycie nie później niż o 15:00 w dniu 12 listopada i wyjazd nie później niż o 13:00 w dniu 15 listopada.

Dla kogo?
30 pracowników młodzieżowych, wychowawców, działaczy i innych multiplikatorów z Polski i Niemiec (od 18. roku życia).

Koszt?
Opłata, która obejmuje zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem i uczestnictwo w pełnym programie merytorycznym, wynosi 100 zł za 1 osobę.

Jak się zgłosić?
Nie później niż 15 października 2017 należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/1_OKQQ8rbXsUNhDPPrDB1H6wINKQzLtJJN2zjUPqtGRY/viewform?edit_requested=true

SEMINARIUM „EKSTREMIZM W NIEMCZECH I POLSCE. METODY, PODEJŚCIA I DOBRE PRAKTYKI W EDUKACJI POZAFORMALNEJ”

SEMINARIUM „EKSTREMIZM W NIEMCZECH I POLSCE. METODY, PODEJŚCIA I DOBRE PRAKTYKI W EDUKACJI POZAFORMALNEJ”