WYSTAWA ANTYDYSKRYMINACYJNA W SŁUPSKU PT. „SŁOWA RANIĄ”

28 września-31 października 2017 r.

Słupsk

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zostało patronem wystawy antydyskryminacyjnej „Słowa ranią”, której bohaterami są mieszkańcy Słupska i Ustki, na co dzień spotykający się z mową nienawiści z powodu ich cech fizycznych, przynależności do określonych grup społecznych, poglądów religijnych czy trudnych sytuacji życiowych. 

Wystawa jest odpowiedzią na nasilający się problem mowy nienawiści, braku lub niewłaściwej komunikacji, prowadzących do degradacji społecznej tych osób, a niekiedy do jeszcze bardziej tragicznych skutków.

Wystawa odbywa się w ramach kampanii społecznej „Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści”. Organizatorami wystawy są Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. 

Wernisaż odbędzie się 28 września o godzinie 17:30. Podczas tego wydarzenia mieszkańcy Słupska i Ustki, pod opieką Igora Chmielnika – aktora Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku, urządzą happening. Zapraszamy!