DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „WIĘCEJ NAS ŁĄCZY, NIŻ DZIELI”

16 października-10 listopada 2017 r.

Wrocław

Zapraszamy do udziału w Dolnośląskim Konkursie Plastyczno-Literackim pt. „Więcej nas łączy, niż dzieli” organizowanym przez świetlicę Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” objęło tę inicjatywę patronatem.

Cele konkursu to m.in. rozwijanie empatii i otwartości, a także promowanie takich wartości jak współpraca, dialog, akceptacja drugiego człowieka bez względu na jego wygląd, pochodzenie narodowe czy etniczne, język, religię, wiek.

Wydarzenie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych (klas I-VII) z terenu Dolnego Śląska. Praca może mieć formę plastyczną lub eseistyczną.

 

DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „WIĘCEJ NAS ŁĄCZY, NIŻ DZIELI”