OGÓLNOPOLSKI KONKURS „POZNAJMY SIĘ” POD PATRONATEM STOWARZYSZENIA „NIGDY WIĘCEJ”

1 stycznia – 31 marca 2019

Koalicja organizacji pozarządowych reprezentowana przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni organizuje Ogólnopolski Konkurs „Poznajmy się”, adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych.

Celem Konkursu „Poznajmy się” jest pogłębienie wiedzy o wielokulturowości naszego społeczeństwa, kształtowanie postaw akceptacji kulturowej różnorodności oraz rozwijanie empatii i życzliwości młodego pokolenia wobec osób, które często po tragicznych przeżyciach musiały opuścić swój kraj i przebywają obecnie w Polsce.

Projekty prezentujące konkretne osoby, określone środowiska i ich kulturowe tradycje mogą być przygotowane w formie filmu, prezentacji scenicznej, wystawy plastycznej lub fotograficznej, opracowanych wywiadów i reportaży lub innych, wymyślonych przez uczestników konkursu form przekazu.

Konkurs objęty został patronatem przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.

Udział w konkursie należy zgłaszać do 31 marca, a prace projektowe wykonać do końca roku szkolnego 2018/2019. W listopadzie 2019 roku odbędzie się uroczysta, wielokulturowa gala podsumowująca konkurs, na której zostaną wręczone dyplomy i nagrody laureatom i finalistom.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „POZNAJMY SIĘ” POD PATRONATEM STOWARZYSZENIA „NIGDY WIĘCEJ”