III DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI PT. ,,WIĘCEJ NAS ŁĄCZY NIŻ DZIELI”

7 października – 8 listopada 2019

Wrocław

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” objęło honorowym patronatem III Dolnośląski Konkurs Plastyczno-Literacki pt. ,,Więcej nas łączy niż dzieli” organizowany przez nauczycieli świetlicy Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu.

Celem konkursu jest rozwijanie empatii i otwartości na drugiego człowieka, rozwijanie kreatywności i ekspresji artystycznej, uświadamianie istnienia różnic i podobieństw między ludźmi, łamanie stereotypów, a także promowanie w szkole takich postaw jak dialog, współpraca, akceptacja drugiego człowieka bez względu na wygląd, pochodzenie narodowe czy etniczne, religię, język i wiek.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska.

Zachęcamy do udziału!

III DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI PT. ,,WIĘCEJ NAS ŁĄCZY NIŻ DZIELI”