KONKURS NA DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

10 grudnia 2021

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zostało partnerem konkursu na esej organizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Czarnem. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Święto to dotyka godności każdego człowieka. Przypomina nam, że bez względu na wszystko nikt i nigdy nie może pozbawić drugiej osoby godności. To przymiot przyrodzony, zatem należny każdemu człowiekowi, bez względu na to, kim jest i jaki jest, bez względu na to, co zrobił, w jakiej jest sytuacji i jakie wyznaje poglądy.

Uczestnicy konkursu będą mieli do wyboru trzy tematy:

1. Wskaż – Twoim zdaniem – najbardziej rażące przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie i oceń ich skutki społeczne.
2. Szacunek wobec różnorodności – czy to potrzebne w społeczeństwie?
3. Czy ruchy antyszczepionkowe w pandemii zagrażają prawu do życia, zdrowia i bezpieczeństwa społecznego?

Fragmenty najciekawszych prac opublikujemy na profilach Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” na Facebooku i Twitterze.

KONKURS NA DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI