DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „WIĘCEJ NAS ŁĄCZY NIŻ DZIELI” POD PATRONATEM STOWARZYSZENIA „NIGDY WIĘCEJ”

12 października – 10 listopada 2021

Wrocław

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” objęło honorowym patronatem V Dolnośląski Konkurs Plastyczno-Literacki pt. „Więcej nas łączy niż dzieli” organizowany przez świetlicę szkolną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 we Wrocławiu.

Konkurs ma wspierać promowanie wśród uczniów takich wartości jak współpraca, dialog, akceptacja drugiego człowieka bez względu na wygląd, pochodzenie narodowe czy etniczne, język, religię czy wiek. Inicjatywa ta ma na celu łamanie stereotypów oraz rozwijanie empatii i otwartości na drugiego człowieka.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z Dolnego Śląska. Praca może mieć formę eseju lub pracy plastycznej. Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN (PDF)

FORMULARZ ZGODY (PDF)

 

DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „WIĘCEJ NAS ŁĄCZY NIŻ DZIELI” POD PATRONATEM STOWARZYSZENIA „NIGDY WIĘCEJ”