KONKURS NA ESEJ DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

13 października – 16 listopada 2022

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zostało partnerem konkursu na esej organizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Czarnem. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w Międzynarodowym Dniu Tolerancji, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Święto to ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Tolerancja zachęca do kształtowania ciekawości i otwartości w obliczu inności, rozwijania umiejętności poszanowania różnic i rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu i wzajemnego zrozumienia.

W tym roku problematyka konkursu jest związana z wojną w Ukrainie. Uczestnicy mogą przygotować esej na jeden z czterech tematów do wyboru:

1. Nigdy więcej wojny – co to znaczy dziś?

2. Uchodźcy wojenni to nasi sąsiedzi. Jak budować dobre relacje?

3. Konsekwencje dla Polski, Europy i świata w razie przegranej zaatakowanego kraju.

4. To wojna imperialna dyktatora czy aspiracje większości społeczeństwa?

Fragmenty najciekawszych prac opublikujemy na profilach Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” na Facebooku i Twitterze.

 

KONKURS NA ESEJ DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI