DYSKUSJA PANELOWA „WALKA Z RASIZMEM I PROMOCJA WIELOKULTUROWOŚCI”

21 marca 2015 roku

Warszawa

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową Fundacja „Afryka Connect” i Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” mają przyjemność zaprosić do udziału w dyskusji panelowej „Walka z rasizmem i promocja wielokulturowości”.

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • próba zredefiniowania rasizmu,
  • doświadczenie osób poszkodowanych w wyniku incydentów rasistowskich,
  • rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu temu zjawisku,
  • dobre praktyki.

Dyskusja odbędzie się w godzinach 16-19 (adres: plac Konstytucji 4).

Zapraszamy!

Walka z rasizmem i promocja wielokulturowości