21.

A. Tatar: O metaliterackiej opowieści z perspektywy esesmana. Recenzja „Łaskawych” Jonathana Littella. „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”, nr 2 [21], 2010.

22.

A. Tatar: Obrazy donosów i donosicieli. „Słowo Żydowskie”, 08.2013.

23. A. Tatar: Paraboliczne opowieści o ukrywaniu się w szafie: „Ta z Hamburga” Hanny Krall i „Daleko od okna” Jana Jakuba Kolskiego. „Rocznik Komparatystyczny”, nr 5, 2014.
24. A. Tatar: „Piece też wyremontować, bo zima nadchodzi”. O niektórych podobieństwach antysemityzmu i islamofobii. „Kontakt”, 26.03.2018.
25. A. Tatar: Polska wieś wobec Zagłady. „Więź”, 11-12.2012.
26.

A. Tatar: Postawa ambiwalentna: jednoczesne współczucie i niechęć wobec Żydów podczas Zagłady – analiza i interpretacja opowiadania „Kobieta cmentarna” Zofii Nałkowskiej. „Tekstualia”, 01.2012.

27.

A. Tatar: „Przepisywanie” polskiej kultury (Tadeusz Markiel, Alina Skibińska: Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to z chciwości? Zagłada domu Trynczerów). „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 3, 09.2012.

28.

A. Tatar: Przyzwyczajenie do Zagłady Żydów – analiza i interpretacja utworu „Odpływający ogród” Idy Fink. „Teksty Drugie”, nr 5, 2013.

29.

A. Tatar: Radikalismus In Polen – Dokumentation von Vorfällen mit rassistischem und fremdenfeindlichem Hinterground. „Ost-West” [Niemcy], 03.2012.

30.

A. Tatar: Rafał Pankowski Rasizm a kultura popularna [recenzja książki Rafała Pankowskiego Rasizm a kultura popularna]. „Kultura Popularna”, nr 1 [23], 2009.

31.

A. Tatar: Rasizm, neofaszyzm i ksenofobia po polsku. „Zdanie”, nr 3-4, 2012.

32. A. Tatar: Refleksje w rocznicę Nocy Kryształowej. Ngo.pl, 9.11.2015.
33.

A. Tatar: Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych rozmawiała o rasizmie ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej. „Słowo Żydowskie”, 09.2011.

34. A. Tatar: Topienie B’żyduli i zdejmowanie jarmułki. „Bez Dogmatu”, 01.2018.
35. A. Tatar: Wyzwania wielokulturowości. O problemie dyskryminacji klientów. „Galerie Handlowe”, nr 1, 2016.
36. A. Tatar: Zbyszek. Zapamiętam go z aparatem. „Gazeta Wyborcza. Białystok”, 22.04.2015.
37.

[tb]: Zniknęły strony nienawiści. „Dziennik Bałtycki”, 11.02.2002.

38.

J. Tegnerowicz: White Supremacy and White Patriarchy in Today’s Poland. Racismreview.com/blog [USA], 10.06.2016.

39.

K. Tekeń: Brytyjczycy wyganiają Polaków do domu? „Dziennik, 8.10.2007.

40. N. Temiño: Crece el antisemitismo y la xenofobia en Polonia. NoticiasDeGipuzkoa.com [Hiszpania], 27.01.2017.
Suma artykułów w kategorii: 89