1.  Jedyne w Polsce pismo poświęcone w całości problemom rasizmu, faszyzmu i antysemityzmu [zapowiedź 16 numeru pisma „NIGDY WIĘCEJ”]. „Słowo Żydowskie”, 15 – 30.11.2008.
2. Unite Against Racism in European Football. UEFA Communication and Public Affairs Division, 06.2003.  
3. Jedyne w Polsce pismo poświęcone w całości problemom rasizmu, faszyzmu i antysemityzmu [zapowiedź 16 numeru pisma „NIGDY WIĘCEJ”]. „Czas Kultury”, 2/2008.
4. Jedyne w Polsce pismo poświęcone w całości problemom rasizmu, faszyzmu i antysemityzmu [zapowiedź 16 numeru pisma „NIGDY WIĘCEJ”]. „Odra”, 03.2008.
5. Jimmy Jazz Records. [reklama wydawnictwa „Jimmy Jazz Records” z logo „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”]. „Garaż”, jesień 2003.  
6. Football for Equality. Challenging racism and homophobia across Europe. Vienna Networking Conference. Conference report. Wienna, FairPlay am Wiener Institut für Internationalen Dialog und Zusammenarbeit [Austria], 2011.
7. 3rd FARE Action Week. Season 2002/03, 17.10. – 28.10.2002 Highlights. [Austria], „Echo”, 10.2002.
8. 4th FARE Action Week, Semaine d’actions, Settimana d’azione, Aktionwoche, Tydzień Akcji. Season 2003/4 16 – 28 October. [Austria], „Echo”, 10.2003.
9. 4th FARE Action Week, Semaine d’actions, Settimana d’azione, Aktionwoche, Tydzień Akcji. Season 2003/4 16 – 28 October. „Schwarz auf Weiß /„Cierne Na Bielom” [Austria / Słowacja], nr 41, 2003.
10. 5th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions. Season 2004/5 14 – 26 October. [Austria], „Echo”, 10.2004.
11. 6th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions. Season 2005/06 13 – 25 October. [Austria], 2005.
12. 6th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions. Season 2005/06 13 – 25 October. Get Involved! [Austria], 2005.
13. 7th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions. Season 2006/07 17 – 30 October. Get Involved! [Austria], 2006.
14. 7. Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”. 7-17 listopada 2013,Warszawa [katalog Festiwalu]. Warszawa, Fundacja Wspieram, 35 mm, 2013.
15. 7. Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską”. 7-17 listopada 2013,Warszawa [program Festiwalu]. Warszawa, Fundacja Wspieram, 35 mm, 2013.
16. 8th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions. Season 2007/09 17 – 30 October. Get Involved! [Austria], 2007.
17. VIII Punkowa Orkiestra Świątecznej Pomocy [reklama koncertu z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Pasażer”, lato-jesień 2000.
18. 9th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions, Неделя действий . Semana de Acción. Season 2008/09 16 – 28 October. Get Involved! [Austria], FARE, 2008.
19. 9th FARE Action Week, Aktionwoche, Settimana d’azione, Tydzień Akcji, Semaine d’actions, Неделя действий. Semana de Acción. Season 2008/09 16 – 28 October. Get Involved! [Austria], „Echo”, 09.2008.
20. X „Człowiek bez barier”. Red. Agnieszka Jędrzejczak-Sprycha. Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2012.
Suma artykułów w kategorii: 568