1. А. И. Альтман: Противодействие антисемитизму в российском футболе правовыми и образовательными методами. W: Защитим будуще. Первая Московская международная конференция по противодействию антисемитизму. Москва – Ростов-на-Дону, Феникс, 2018.
2. M. Andersson (rysunek), L. Sjunnesson (scenariusz): Bośniacki płaski pies [patronat magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. W. Góralczyk, dodatkowe tłum. z j. szwedzkiego: J. Högstrom. Warszawa, Kultura Gniewu, 2018.
3. D. Avey, R. Broomby: Człowiek który wkradł się do Auschwitz. Warszawa, Wydawnictwo Insignis, 2011.
4. F. Balicki: Więcej niż piłka nożna? St. Pauli jest tą możliwością. Hamburg [Niemcy], 2010-2014 [wyd. polskie: 2015]. 
5. W. Bartoszewski, J. Barcz: Prawda i pojednanie: w 80. rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2002.
6. R. Blaschke: Im Schatten des Spiels. Rassimus Und Randale im Fussball. Göttingen, Verlag die Werkstatt, 2008.
7. A. Cała: Omówienie prokuratorskich interpretacji artykułów 256 i 257 kodeksu karnego w świetle wybranych przypadków zaskarżenia publikacji antysemickich. W: Przestępstwa nie stwierdzono. Prokuratorzy wobec doniesień o publikacji antysemickich. Warszawa, Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” i Wydawnictwo „Nisza”, 2006.
8. M. Cegielski: Mozaika. Śladami Rechowiczów. Warszawa, Wydawnictwo W.A.B., 2011.
9. R. D. Cherry, A. Orla-Bukowska: Rethinking Poles and Jews: Troubled Past, Brighter Future. Lanham, Rowman & Littlefield [Stany Zjednoczone], 2007.
10. P. Chlebowicz: Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne. Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA, 2013.
11. D. Ciosmak: „Nigdy Więcej”. W: Antologia zinów 1989-2001. Kielce 2001.
12. Nie wstydzę się Ewangelii. Z ks. Michałem Czajkowskim rozmawia Jan Turnau. Kraków, Wydawnictwo WAM, 2004.  
13. Directory. W: Searching for peace in Europe and Eurasia. An overview of conflict prevention and peacebuilding activities. Red. P. van Tongeren. London, European Centre for Conflict Prevention, Lynne Rienner Publishers, 2002.
14. Cudzoziemcy w Warszawie. Nieunikniona obecność. Red. M. Dudkiewicz, P. Majewski. Warszawa, Uniwersytet SWPS, Fundacja „Obserwatorium”, 2017.
15. P. Dunin-Wąsowicz: Marcin Kornak. W: Parnas bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku. Wydanie trzecie i ostatnie. Warszawa, Lampa i Iskra Boża, 1998.
16. P. Dunin-Wąsowicz, K. Varga: Marcin Kornak. W: Parnas bis. Warszawa, Empik/Odeon, 1995.
17. Dwadzieścia lat Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. Warszawa, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, 2011.
18. Dyskryminacja. W: Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników. Bielsko-Biała, PPU „Park”, 2002.
19. Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Red. K. Gawlicz, P. Rudnicki i M. Starnawski. Warszawa, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2015.
20. Dzikie jest piękne [wywiad z Januszem Reichelem]. W: Muzyczne dzikie życie. Bystra k. Bielska-Białej, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 2004.
Suma artykułów w kategorii: 228