81.

P. Nowosielska: Najwyższy przejaw patriotyzmu. „Dziennik. Gazeta Prawna”, 27-29.01.2017.

82. P. Nozdryn-Płotnicki: Uniwersytet w cieniu swastyki. „Scriptores Scholarum”, wiosna-lato 1999.  
83.

[nrc]: Muzyka wszystkich ludzi. „Dziennik Zachodni”, 17 – 18.11.2001.

   
84. D. Nyk: Podczas Dni Wschowy zagrają narodowcy. „Gazeta Lubuska”, 21.06.2012.  
Suma artykułów w kategorii: 84