121. R. Pankowski: Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”. Kampanie Przeciw Rasizmowi. „Pomagamy”, nr 2, 04.1999.  
122. R. Pankowski: The Bald Ones Rule Here. „United Colours of Football”, nr 4, 2003.
123. R. Pankowski: The Return of the Iron Guard. „Searchlight” [Wielka Brytania], 07.2004.  
124. R. Pankowski: Tryzub zamiast hot doga. „Machina”, 02.1999.  
125. R. Pankowski: UN berates Polish government. „Searchlight” [Wielka Brytania], 05.2003.  
126. R. Pankowski: Uwagi o badaniu radykalnych ruchów nacjonalistycznych. „Societas/Communitas”, 02.2007 – 01.2008.  
127. R. Pankowski: When „Zionist” Meant „Jew”: Revisiting the 1968 Events in Poland. „Z Word” [Stany Zjednoczone, portal internetowy], 02.2008.  
128. R. Pankowski: Wyrzućmy rasizm z polski. „Dziennik”, 02.06.2006.  
129. R. Pankowski: Z dziejów polskich grup faszyzujących. „Mówią wieki”, nr 8 [411], 08.1993.  
130. R. Pankowski: Za cicho o skinach. „Gazeta Wyborcza”, 17 – 18.08.1996.  
131. R. Pankowski: Zapobiec ponownej zagładzie. „Jidełe”, nr edukacyjny 1997.  
132. R. Pankowski: Zatrzymać bandę skinheadów. „Rzeczpospolita”, 10 – 11.11.2010.  
133. R. Pankowski: Żubry zamiast turów, zawieszenie broni zamiast pokoju. „Puls Świata”, nr 1, 2006.  
134. R. Pankowski, T. Bach: Norwegian EU opponents reject Polish extremist. „Searchlight” [Wielka Brytania], 05.2002.  
135. R. Pankowski, N. Pankowska: Conspiracy theories and reconciliation in the aftermath of air tragedy. „Searchlight” [Wielka Brytania], 06.2010.  
136. R. Pankowski, S. Piggott: Donald Trump’s Visit to Poland Further Emboldens Far-Right Elements. Splcenter.org [USA], 17.07.2017.
137. R. Pankowski, N. Sineaeva: Fascist exploit political turmoil, „Searchlight” [Wielka Brytania], 01.2005.  
138. R. Pankowski, N. Sineaeva: „Ne zabudem” – „Wir werden nicht vergessen”. „Der Rechte Rand” [Niemcy], nr 97, 11 – 12.2005.  
139. [PAP]: Jak przeciwdziałać nienawiści. „Gazeta Krakowska”, 21.03.2006.  
140. PAP: Pikieta przeciw Finiemu. „Słowo Polskie”, 19.02.1999.  
Suma artykułów w kategorii: 306