21.

A. Dąbrowska: Czy można zdelegalizować ONR? Platforma przygotowała wniosek. Polityka.pl, 5.09.2016.

22.

A. Dąbrowska: Prawa ściana. „Polityka”, 8-14.06.2016.

23. A. Dąbrowska: Koniec mowy nienawiści. „Polityka”, 18.05-23.05.2016.
24.

K. Dąbrowski, M. Pojnar: Jedna Rasa – Ludzka Rasa. „Tygodnik Krąg”, 18.05.

25. Debata „Patriotyzm XXI wieku – narcyzm czy duma narodowa?”. Civitas.edu.pl, 20.09.2017.
26. A. Dembiński: Naziści dochodzą do głosu! „Tygodnik Wągrowiecki”, 4.02.2011.
27. Deputy mayor defends Nazi war crimes. „The New Polish Express”, 08.10.2010.
28. B. Derdzikowski: Przeprosiny przyjęte. „Gazeta Wyborcza. Wrocław”, 21.04.2006.
29. B. Derdzikowski, J. Walczyk: Staniszewski do Nwaogu: „czarnuchu je....”. „Gazeta Wyborcza. Łódź”, 19.09.2009.
30. K. Devlin: The anti-immigration party trying to recruit immigrants. Bbc.co.uk [Wlk. Brytania], 11.07.2017.
31. „Die Zeit”: Cezary Gmyz „przeinacza Niemcy”. Opr. A. Jarecka. Wiadomosci.onet.pl, 3.08.2017.
32. К. Дикань: Дороговкази европейських правих. „Книжк Review” [Ukraina], № 6 [15], 2001.
33. Disarray among Poland's fascists. „Searchlight”, 10.1994.
34. P. Dittmann: „Es ist wichtig zu reagieren” [wywiad z Rafałem Pankowski]. „Die Tageszeitung” [Niemcy], 28-29.04.2012.  
35. Dizzy: Poolse hooligans klaar voor. „WK. Sol-Headline” [Belgia], 2.06.2006.
36. DJ: Zwycięzcy Nagród Dziennikarski UE. „Gazeta Wyborcza”, 24 – 25.02.2007.
37.

dk: Czuję się obywatelem drugiej kategorii. „Elbląska Gazeta Internetowa", 18.10.2016.

38. DK: Pamięci Marcina Kornaka. „Głos Nauczycielski”, 23-30.07.2014.
39. E. Dłużewska: Piłkarze, graffiti i rasizm. „Gazeta Wyborcza. Stołeczna”, 7.11.2015.
40. [DNT]: Przeciw wszechpolakom. „Trybuna”, 18 – 19.06.2005.
Suma artykułów w kategorii: 93