1.

Dacie radę, jak będziecie razem [zdjęcie ze wspólnego wystąpienia środowiska mieszkających w Warszawie Afrykanów i Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. W: Kronika żałoby 10 – 18 kwietnia 2010. Warszawa, Wydawnictwo Agora S.A., 2011.

2. Das Schweigen brechen. W: Hilfe für Opfer rechter Gewalt 2007-2008. Poczdam, Opferperspektive, 2009.
3. D. Defoe: Przypadki Robinsona Crusoe [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. W. L. Anczyc. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2017.
4.

G. Dembowski: The fight against racism in and around sports arenas. W: European Convention on Spectator Violence and Misbehavior at Sports Events and in Particular of Football [T-RV]Youth Work with Fan Club as a Means to Prevent Violence in and Around Sports Arenas. European Youth Centre Budapest. 24-28 September 2003. „T-RV”, 11.2005.

5. Ch. Dickens: Klub Pickwicka [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. W. Górski. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2016.
6. Discrimination in Sport. W: Newsletter. Bruksela [Belgia], King Baudouin Foundation, Spring 2014.
7. Discrimination in Sport. Comparative Study on Young People in Europe. Bruksela [Belgia], King Baudouin Foundation, 2013.
8.

Discussion Panel: Xenophobia. W: 10th Congress of Polish Students Societies in the UK. 27-29.01.2017, Cambridge. Cambridge University Polish Society [Wlk. Brytania], 2017.

9.

Dissolving Barriers. Intercultural Dialogue in Europe. 4 – 9 May in Rieti [Italy]. W: UNITED Conference Report.

10.

Don’t Close Your Eyes. Rasist and Antirasist Episodes in Sports Januare 1990 – December 2002. Włochy, LITOSEI Bologna, February.

11.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie anglojęzyczne].

12.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie arabskojęzyczne].

13.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie chińskojęzyczne].

14.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie francuskojęzyczne].

15.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie ormiańskojęzyczne].

16.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie polskojęzyczne].

17.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie rosyjskojęzyczne].

18.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie tureckojęzyczne].

19.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie ukraińskojęzyczne].

20.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie wietnamskojęzyczne].

Suma artykułów w kategorii: 32