Jacek Purski o krajowym neofaszyzmie w kontekście reportażu o Kościele Twórcy, 11.2004.