Wiktor Marszałek o rasistach z tzw. Kościoła Twórcy, 4.01.2011.