„Rekiny Futbolu” - turniej ZHP pod hasłem Wykopmy Rasizm ze Stadionów, 14.03.2012.