Dyskusja nt. reportażu BBC Stadiony nienawiści - udział Rafała Pankowskiego, 5.06.2012.