R. Pankowski i A. Tatar o Brunatnej Księdze, Sejm, Komisja Mniejszości Narod. i Etnicz., 20.03.2013.