Rafał Pankowski o kulturze rasizmu i agresji wokół stadionów, 20.08.2013.