Wiktor Marszałek o antyrasistowskich warsztatach podczas Cieszanów Rock Festiwal, 22-25.08.2013.