Anna Tatar – o wyroku w sprawie ksenofobicznej napaści na prof. Jerzego Kochanowskiego, 13.03.2017.