Anna Tatar – konferencja o polsko-tureckiej i polsko-żydowskiej historii, Warszawa, 20.04.2017 (ang.).