WSPÓLNOTA W KULTURZE - FESTIWAL MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

17-22 października 2011 roku

Warszawa

http://www.arsus.pl

Redakcja „NIGDY WIĘCEJ” objęła patronatem medialnym XX Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych- WSPÓLNOTA W KULTURZE, który odbędzie się w dniach 17-22 października br. ZAPRASZAMY!

Celem XX Jubileuszowego Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Wspólnota w kulturze” jest:

  • promocja polskich mniejszości narodowych i etnicznych,
  • prowadzenie dialogu międzykulturowego pomiędzy społeczeństwem a przedstawicielami – artystami poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych,
  • znoszenie ksenofobii i zapobieganie objawom nietolerancji wobec inności religijnej, narodowej i etnicznej,
  • stymulowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez organizację warsztatów i  spotkań, a także innych wydarzeń kulturalnych,
  • pokazywanie różnych sfer życia społecznego polskich mniejszości narodowych i etnicznych oraz upowszechnianie języków tychże grup społecznych