DOLNOŚLĄSKI MARSZ PRZECIWKO DYSKRYMINACJI RASOWEJ, KSENOFOBII I NIETOLERANCJI

25 marca 2017 r.

Wrocław

We Wrocławiu odbędzie się I Dolnośląski Marsz przeciwko Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Nietolerancji. Patronem honorowym tego wydarzenia zostało Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”. Marsz odbędzie się pod hasłem „Wszystkie barwy człowieczeństwa”. Jak wskazują organizatorzy, inicjatywa ta ma być „odpowiedzią na rozlewającą się po Polsce falę aktów wandalizmu i przemocy na tle etnicznym i wyznaniowym. Jako Dolnoślązacy świadomi tradycji i historii regionu, w którym żyjemy, uważamy, że pokojowa koegzystencja i przenikanie się różnych narodowości i kultur może mieć jedynie dobroczynny wpływ na budowę społeczności lokalnej i rozwój regionu”. Zapraszamy!

DOLNOŚLĄSKI MARSZ PRZECIWKO DYSKRYMINACJI RASOWEJ, KSENOFOBII I NIETOLERANCJI