Rafał Pankowski o działaniach FARE w Europie Wschodniej, 05.2011 (mołd.).