1.

Dacie radę, jak będziecie razem [zdjęcie ze wspólnego wystąpienia środowiska mieszkających w Warszawie Afrykanów i Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. W: Kronika żałoby 10 – 18 kwietnia 2010. Warszawa, Wydawnictwo Agora S.A., 2011.

2. Das Schweigen brechen. W: Hilfe für Opfer rechter Gewalt 2007-2008. Poczdam, Opferperspektive, 2009.
3.

G. Dembowski: The fight against racism in and around sports arenas. W: European Convention on Spectator Violence and Misbehavior at Sports Events and in Particular of Football [T-RV]Youth Work with Fan Club as a Means to Prevent Violence in and Around Sports Arenas. European Youth Centre Budapest. 24-28 September 2003. „T-RV”, 11.2005.

4. Discrimination in Sport. In: Newsletter. Bruksela [Belgia], King Baudouin Foundation, Spring 2014.
5.

Discussion Panel: Xenophobia. W: 10th Congress of Polish Students Societies in the UK. 27-29.01.2017, Cambridge. Cambridge University Polish Society [Wlk. Brytania], 2017.

6.

Dissolving Barriers. Intercultural Dialogue in Europe. 4 – 9 May in Rieti [Italy]. W: UNITED Conference Report.

7.

Don’t Close Your Eyes. Rasist and Antirasist Episodes in Sports Januare 1990 – December 2002. Włochy, LITOSEI Bologna, February.

8.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie anglojęzyczne].

9.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie arabskojęzyczne].

10.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie chińskojęzyczne].

11.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie francuskojęzyczne].

12.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie ormiańskojęzyczne].

13.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie polskojęzyczne].

14.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie rosyjskojęzyczne].

15.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie tureckojęzyczne].

16.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie ukraińskojęzyczne].

17.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie wietnamskojęzyczne].

18.

Drogi wyjścia ze ślepej uliczki. Kreatywne działanie przeciwko nienawiści. W: Civil Society Against Right-Wing Extremism. Project report & good practices guide. Amsredam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2009.

19.

Du siehst mich (1. Mose 16,13). Deutscher Evangelischer Kirchentag Berlin – Wittenberg. 24.-28. Mai 2017 [program obchodów]. Red. C. Kullmann i in. Berlin [Niemcy], Deutscher Evangelischer Kirchentag Berlin, 2017.

20.

DW Staff [nda]: British Lawyers to Work Alongside Cops at World Cup. W: Deutsche Welle. DW. Niemcy, 11.03.2006 [wersja internetowa].

Suma artykułów w kategorii: 23