1. La Noche de los Cristales Rotos. „Cuadernos de Análisis”, nr 28.  
2. S. Lagerlöf: Gösta Berling [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. F. Mirandola. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2019. 
3. N. Lasman: Wspomnienia z trzech światów. Poznań, Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2019.
4. G. Lato: Piłka jest piękna i kolorowa. „Unite Against Racism”. 3rd Unite Against Racism Conference In European Football. Warsaw, 3 – 4 March 2009.  
5. J. Lesiak: Jadwiga z Andegawenów Jagiełłowa: album rodzinny [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2017.
6. J. Lesiak: Marysieńka Sobieska. Autoportret [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2020.
7. J. Lesiak: Wspomnienie o Cecylii, smutnej królowej [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2016.
8. List of Participants. W: ECRI – 10 Years of Combating Racism. Conference Highlihgts. Strasbourg, 18 March 2004. European Commission against Racism and Intolerance [ECRI], 07.2004.  
9. List of Participants. W: „Kick Homofobia & Racism out of Sport! Building Brigdes Conference: „Dialogue in Sport”, 5 March 2004, Amsterdam Olimpis Stadium. Holandia, European Gay and Lesbian Sport Federation, 2004.  
10. List otwarty do Kongresu Polonii Kanadyjskiej (wśród sygnatariuszy: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”), 22.08.2019.
11. M. Listkiewicz: List do Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, 16.05.2008.
12. Living Our Lives without Discrimination: Anti-Racism in Youth Culture and Sports. 27 – 31 ctiber 2004, Osli, Norway. W: UNITED Conference Report.  
13. Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce na podstawie monitoringu prasy w roku 2008 i w pierwszym półroczu roku 2009. A. Rutkowska. Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2009.  
14. Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce. Na podstawie monitoringu prasy w okresie 2011-2012. Oprac. M. Skibińska, N. Wiszniewska, M. Utracka. Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2013.  
15. Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce na podstawie monitoringu prasy w okresie maj 2010 – luty 2011. Oprac. A. Kwiecień. Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2011.  
16. Look Deeper Value Diversity! European-Wide Action Week Against Racism. Campaign Report 2009. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2009.
17. Ch. Lotter: Conference Report (in German). Hamburg/Lüneburg 1.-3. November 2017. Bpb.de [Niemcy], 6.12.2017.
18. M. Lubina: Myanmar 2021 – from Where to Where? The summary of Myanmar Conference. PulsAzji.pl, 05.2021. 
19. Ludzie często są bardzo próżni uważając, że jakiś tekst, albo wypowiedź dotyczy bezpośrednio ich [wywiad z zespołem The Analogs] [logo kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Garaż", 1.05.2003.
Suma artykułów w kategorii: 19