1. B. Imiołczyk, A. Jędrzejczyk, A. Kosz: Z urzędu. Nieurzędowy raport ze skarg, rozmów, spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich VII Kadencji 2015-2020 Adamem Bodnarem. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2020.
2. INACH Monitoring Report 2022. Oprac. A. Schoorl and M. Feijoo. International Network Against Cyber Hate (INACH), 2022.
3. Informacja Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” na temat „Brunatnej Księgi 2011-2012” – dokumentacji monitoringu przestępstw oraz aktów dyskryminacji na tle rasistowskim i ksenofobicznym na terenie Polski. W: Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (nr 37) z dnia 20 marca 2013. Warszawa, Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, 2013.
4. Infosheets on Participating Organisations. W: FARE Networking Conference 2005. Using Football for Intercultural Dialogue and Anti-Discrimination. AŠK Inter Bratislava stadium, 8 – 9 April 2005. Słowacja
5. Inner-Conference Report. I Care. Internet Centre Anti-Racism Europe organised the InterConference giving NGO’s Chance participate. Use it! Amsterdam [Holandia], Stichting Magenta/UNITED for Intercultural Action, 2000.
6. International Seminar on Right-Wing Extremism [Summary Paper]. Londyn [Wlk. Brytania], Demos i Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 23.05.2017.
7. International Work and FARE Network. W: Football Unites. Racism Divides, review 2003.  
8. International. W: EUMC Newsetter, 12.2002.
9. Interwencje prawne i obywatelskie 2008/2009. Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita” Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2009.
10. Izrael „Dża ludzie” [reklama płyty zespołu Izrael z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Free Colours”, nr 10, 2008.
Suma artykułów w kategorii: 10