1. B. Imiołczyk, A. Jędrzejczyk, A. Kosz: Z urzędu. Nieurzędowy raport ze skarg, rozmów, spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich VII Kadencji 2015-2020 Adamem Bodnarem. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2020.
2. Informacja Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” na temat „Brunatnej Księgi 2011-2012” – dokumentacji monitoringu przestępstw oraz aktów dyskryminacji na tle rasistowskim i ksenofobicznym na terenie Polski. W: Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (nr 37) z dnia 20 marca 2013. Warszawa, Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, 2013.
3. Infosheets on Participating Organisations. W: FARE Networking Conference 2005. Using Football for Intercultural Dialogue and Anti-Discrimination. AŠK Inter Bratislava stadium, 8 – 9 April 2005. Słowacja
4. Inner-Conference Report. I Care. Internet Centre Anti-Racism Europe organised the InterConference giving NGO’s Chance participate. Use it! Amsterdam [Holandia], Stichting Magenta/UNITED for Intercultural Action, 2000.
5. International Seminar on Right-Wing Extremism [Summary Paper]. Londyn [Wlk. Brytania], Demos i Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 23.05.2017.
6. International Work and FARE Network. W: Football Unites. Racism Divides, review 2003.  
7. International. W: EUMC Newsetter, 12.2002.
8. Interwencje prawne i obywatelskie 2008/2009. Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita” Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2009.
9. Izrael „Dża ludzie” [reklama płyty zespołu Izrael z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Free Colours”, nr 10, 2008.
Suma artykułów w kategorii: 9