1. Racism and Discrimination in the Context of Migration in Europe. ENAR Shadow Report 2015-2016. Opr. O. Nwabuzo i L. Schaeder. Bruksela [Belgia], European Network Against Racism (ENAR), 2016.
2.

Racism and Radical Nationalism: On the Current Situation in Poland. Prof. Dr. Rafał Pankowski. W: Pluralistic Society and Its Enemies. Programme. 21st Karlsruhe Dialogue, 3-5 March 2017. Karlsruhe [Niemcy], 2017.

3. Z. Radzik: Kościół kobiet [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015.
4. Rafał Pankowski: Rasizm a kultura popularna [notka katalogowa]. W: Wydawnictwo Trio – katalog 2011-2012. Warszawa, Wydawnictwo Trio, 2012.  
5. Raport ECRI dotyczący Polski [czwarty cykl monitoringu]. Przyjęty w dniu 28 kwietnia 2010. Opublikowany w dniu 15 czerwca 2010. European Commission against Racism and Intolerance, Strasbourg Cedex [Francja], Concil of Europe, 2010.  
6.

Raport merytoryczny 2014. Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Warszawa, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, 2015.

7. Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce. Red. Greg Czarnecki. Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii, 2009.  
8. Ratujmy ludzi na granicy [manifest podpisany przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”]. Ratujmyludzinagranicy.pl, 16.11.2021.
9. Razem jesteśmy silni – powiedz NIE skrajnej prawicy. United we are Strong. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 06.2008.  
10. Rechtsrocker, Nationalstolze, Kirchenchauvinsten, Antisemiten… in Polen. W: Antifaschistischer Kalendar 2003. Münster, Unrast, 2003.  
11. Redakcja: Nobel dla Mariana Turskiego! Polityka.pl, 30.01.2020.
12. Regałowo i punkowo, [zdjęcie], „Metropol”, 10 – 12.03.2006.  
13. [reklama Antyrasistowskich Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej]. „Gazeta Wyborcza. Zielona Góra”, 1.08.2005.  
14. [reklama Antyrasistowskich Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej]. „Przegląd Sportowy”, 1.08.2005.
15. Report. 1st European Football Fans’ Congerss. July 4th – 6th 2008. Kingston-upon-Thames [Wielka Brytania], Football Supporters International. 2009.  
16. Report. 1st International Conference Academic Anti-Semitism „Anti-Semitism in Academia: Sources and Solutions”. Amsterdam [Holandia], Magenta Foundation, 2006.  
17. Report 2009. INACH. Bringing the Online in Line with Human Rights. Amsterdam [Holandia], International Network Against Cyber Hate, 11.2009.  
18. Report 2010. INACH. Bringing the Online in Line with Human Rights. Amsterdam [Holandia], International Network Against Cyber Hate, 11.2010.
19. Report on the INACH Annual Conference 2018 „Hate Speech, Recruitment, Terrorism”, 11 October 2018, De Burcht, Amsterdam, The Netherlands. Opr. C. Schäfer.  Amsterdam [Holandia], INACH, 2018.
20. Репрезентация трудного прошлого в музейных экспозициях в Камбодже и Бангладеш. Jewish-museum.ru, 20.03.2021.
Suma artykułów w kategorii: 32