Centrum informacyjne

Współpraca z mediami jest ważną częścią działalności Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. Dzięki niej docieramy do opinii publicznej w celu propagowania postaw antyrasistowskich oraz wywierania nacisku na właściwe instytucje. Dzięki pomocy „NIGDY WIĘCEJ” powstało kilka tysięcy artykułów prasowych, audycji telewizyjnych i radiowych, filmów dokumentalnych, książek oraz prac licencjackich, magisterskich i doktorskich poświęconych zjawisku rasizmu i neofaszyzmu.

Publikacje dokumentujące działalność Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”
Materiały video
Materiały audio