Współpraca

„NIGDY WIĘCEJ” współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Rada Europy, ONZ oraz OBWE. Aktywnie uczestniczymy w międzynarodowych sieciach: Alliance Against Genocide (AAG), European Network for Countering Antisemitism through Education (ENCATE), Football Against Racism in Europe (FARE), International Network Against Cyber Hate (INACH), Global Alliance Against Digital Hate and Extremism (GADHE) oraz European Network for Solidarity with Ukraine (ENSU). We współpracy z partnerami zorganizowaliśmy liczne międzynarodowe konferencje i warsztaty w Polsce i na świecie.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest otwarte na partnerską współpracę ze wszystkimi, którzy nie akceptują ksenofobii i neofaszyzmu. Współpracujemy z mediami, organizacjami mniejszości, wspólnotami wyznaniowymi, środowiskiem ludzi niepełnosprawnych, organizacjami kombatanckimi, instytucjami naukowymi i edukacyjnymi.